Puajómetro


Recull de Puajs que formen part de la nostra història blogger. En escala logarítmica de 1 a 5 puajs.

1 puaj: Creo que he comido cosas peores.
2 puajs: Póngame otra ronda, lo necesito para empujarlo

3 puajs: Comestible si eres deportado a Siberia
4 puajs: Parece demostrado que no es letal
5 puajs: Comida de Alien


Classificació provisional:
Hambuguesa en pols

El Gumybiun japonés


El donut de porc (Pork Floss Donut)

Pizza de paella

Cap comentari: