dimarts, 26 de novembre del 2013

desodorant no apte per a barris amb pit-bulls: Power Bacon


24h fotent oloreta a Bacó, cansalada viada o barbacoa powered way of life.
En tot cas, mantenga su perro alejado de mí, señorita.
#ideesloques #ideesianquis #civilitzaciódecadent  #elmónsacaba

Interessats poden dirigirse al mostrador número 3.