diumenge, 2 de novembre del 2014

de llibres molons: 'Ficticious dishes", plats literaris.

Gràcies a la fantàstica Laura Solanilla, m'assabento de la existència d'aquest llibre meravellós que m'agradaria tenir JA a la biblioteca. Ficticious dishes: an album of literature's most memorable meals.

"No hi ha receptes, només un assortit fotogràfic d'interpretacions de moments culinaris de  la literatura clàssica i contemporània. Cada foto porta associat el text que la ha inspirat. Inclou anècdotes dels autors, del seu treball i de les seves predileccions culinàries."

#MEGUSTALOQUIEROLONOCESITO

 The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald, 1925
'On buffet tables, garnished with glistening hors-d’oeuvre, spiced baked hams crowded against salads of harlequin designs and pastry pigs and turkeys bewitched to a dark gold.'
"A les taules de bufet, adornat amb brillants entremesos, pernils cuits al forn amb espècies i amanides de dissenys arlequí i pastissos de porc i galls d'indi."

Oliver Twist by Charles Dickens, 1837
'Child as he was, he was desperate with hunger, and reckless with misery. He rose from the table; and advancing to the master, basin and spoon in hand, said: somewhat alarmed at his own temerity: ‘Please, sir, I want some more.’'
'Nen com era, estava desesperat per la fam, i envalentit per la misèria. Es va aixecar de la taula; i avançant cap al mestre, escudellot i cullera en mà, va dir: una mica alarmat per la seva pròpia temeritat: "Si us plau, senyor, en vull una mica"

The Catcher in the Rye by J.D. Salinger, 1951
'When I’m out somewhere, I generally just eat a Swiss cheese sandwich and a malted milk. It isn’t much, but you get quite a lot of vitamins in the malted milk. H. V. Caulfield. Holden Vitamin Caulfield.'

"Quan estic en algun lloc, en general només menjo un sandvitx de formatge suís i llet amb malta. No és molt, però et dona un bon munt de vitamines la llet maltejada."

The Metamorphosis by Franz Kafka, 1915
'There were old, half-rotten vegetables; bones from the evening meal, covered in white sauce that had gone hard; a few raisins and almonds; some cheese that Gregor had declared inedible two days before; a dry roll and some bread spread with butter and salt….'

'Hi havia vells, verdures mig podrides; ossos del sopar, cobertts de salsa blanca que s'havia anat endurint; unes quantes panses i ametlles; una mica de formatge que Gregor havia declarat no comestible dos dies abans; un rotllo sec i una mica de pa untat amb mantega i sal .... '

Moby-Dick by Herman Melville, 1851
'Our appetites being sharpened by the frosty voyage, and in particular, Queequeg seeing his favorite fishing food before him, and the chowder being surpassingly excellent, we despatched it with great expedition…'
'Els nostres apetits es van aguditzar pel viatge gelat, i en particular, Queequeg veient el seu aliment preferit de la pesca al davant, i la excel.lent sopa de peix, la vem despatxar expeditivament...'

Nota: les traduccions són... meves. Quicir, que es fa el que es pot :P
Molta més info en aquesta web: brainpickings
1 comentari:

abril ha dit...

Qué chulo! Jo tambè el vull!