dimarts, 5 d’abril del 2016

de body image, video protesta de l'artista Jody Steel

De l'artista Jody Steel, un video artistic i proteston contra els estereotips i cànons de bellesa que sovint dominen pasareles i una mica més.