divendres, 25 de maig del 2012

descobrint com acabar amb les taques de ketxup!!

La ciencia avanza una barbaridad, i sino que ho preguntin al pobre Sr. Camps de busque, compare y si encuentra otro mejor, cómprelo. Ho te fotut.


S'acaben els temps de la llàntia de ketxup a la samarreta, finalitza el cicle temporal del testimoni de mostassa -delator el ioputxa- sobre el puny de la camisa. Malos tiempos para la lírica y malos tiempos para els fabricants de nous detergents que renten encara millor que el de l'any passat que ja era imbatible. S'ha acabat saccejar el pot de ketxup posseits per l'esperit del fill de la Rosemary.

El MIT (sempre ha estat el MIT, tant com  mai ha estat lupus) ha creat un revestiment interior per a ampolles de salsa tipus ketxup o mostassa, ultra relliscós, mega lliscant, super eficaç

 

ANTESAHORA


Originally, Smith’s team, which has been working for years now on developing various types of surface coatings, was pursuing different aims. "We were really interested in--and still are--using this coating for anti-icing, or for preventing clogs that form in oil and gas lines, or for non-wetting applications like, say, on windshields," Smith says. "Somehow this sparked the idea of putting it in food bottles. It could be great just for its slippery properties. Plus, most of these other applications have a much longer time to market; we realized we could make this coating for bottles that is pretty much ready. I mean, it is ready." As you can see.

"Originalment, l'equip de Smith, que ha estat treballant durant anys en el desenvolupament de diversos tipus de recobriments superficials, perseguia objectius diferents. "Estàvem molt interessats en - i ho seguim estant - en la utilitat d'aquest recobriment com a anti formació de gel, o per prevenir les obstruccions que es formen en l'oli i les canonades de gas, o per a aplicacions que no són humectants com, per exemple, en els parabrises", diu Smith. "D'alguna manera això va desencadenar la idea de posar en ampolles d'aliments que podria fantàtic només per les seves propietats lliscants A més, la majoria d'aquestes aplicacions tenen un temps molt més llarg en el mercat; .. Ens vam adonar que podíem fer aquest revestiment per a ampolles, que és molt ràpid. Vull dir, està llest. "Com podeu veure."

I així és com uns cuatroojos del MIT (aquí la notícia original) van acabar amb moltíssimes taques i amb el nostre model educatiu, retallat en benefici dels mercats (quí són els mercats? Perque mai diuen els noms dels que ens retallen?).
Que inventen ellos.

1 comentari:

Gemma ha dit...

Ja he sentit la notícia. Diuen que, a part d'acabar amb les taques de ketxup, també s'evitarà llançar una tona d'aliments cada any...