dimecres, 11 de setembre del 2013

del menjar al Tirant lo blanc. Diada.

"fer coure moltes gallines e altres maneres de carns fiambres" CIV, p181
"tots los ducs e senyors(...) foren molt ben servits de gallines e capons e de faisans e cuscusó, e de moltes altres viandes e de vins molt singulars""molta bella colecció de confits de sucre ab malvasia de Gandia" CXXXVII, p277
"vitualles, capons e gallines e de tantes volateries com haver se poden"  CXLV,p305
"Féu portar allí dàtils e confits e féu col.lació a tots. E donà a Ciprès de Paternò una capsa de confits, e de dàtils. E aquell se partí molt content d'ells" CXLIX, pp321
"Après lo dinar, feu feta la col.lació de molts confits de sucre... Com los paregué l'hora de sopar(...)foren tots molt ben servits de moltes e diverses viandes" CLXII, p364
"(...)venien les copes d'or (...)après l'argent que era de pitxers e salers daurats" CLXXXIX, p408
"ordenaren (els metges) que lo sopar fos d'un faisà per ço com és carn cordial per al bon cor" CCXXVII, p38(2)
"Lo bany acabat, portaren a la Princesa la col.locació que fon d'un parell de perdius ab malvasia de Gandia e après una dotzena d'ous ab sucree ab canyella.Après posà en lo llit per dormir" CCXXXI,p47(2)
"(...)que la majestat vostra prenga uns pocs de canyamons confits ab un got de malvasia, e alleujar-vos han lo cap e faran-vos dormir"

"(...) els metges digueren que no s'oblidàs los confits e aquella remullàs béa ab la malvasia, que gran bí li farien en lo ventrell. E l'emperadriu fon obedient, que una gran capsa se'n menjà i après los remullà molt bé" CCLX, p86
"(...)dona-li a menjar un parell de faixans e tot lo que li fon mester per la h umana vida" CCLXII, p93(2)
"(...)portaren la co.lació en un gran plat d'or en lo qual havia ctronat e pinyonada, e ametles e pinyons confits (...)" CCCIX, p142(2)
"(...)provesió de molts confits e d'especials vins per triomfar la festa" CCCLXXXIII, p272
"(...) foren molt ben servits de molta volateria en abundància singular, e deèspeicals vins qui la festa feien magnificar" CDXXX, p331(2)
"Les taules foren parades e l'Emparador se posà en taula e féu seure lo rei de Sicilia après la Emperadriu. Après la Princesa e lo rei al seu costat, e la reina sa muller après d'ell" CDL, p356 (2)
"(...) meravellosa col.lació e real gast així abundós... de pasta real e marsapans e d'altres confits de molta estima" CDLII, p361 (2)

Extret del llibre 'Cuina medieval catalana de Eliana Thibaut i Comalada"
de Cossetània Edicions

1 comentari:

Francesc ha dit...

Fa uns anys es va publicar aquest llibre: Iborra, Josep (1990), El tinell del 'Tirant': la cuina clàssica del segle XV, Oliva, Colomar Editors (El Clotal, 1). Allà hi ha tot de receptes d'aquest segle, moltes de les quals apareixen al llibre del Tirant lo Blanc. Una bona mostra de com es menjava a la cort valenciana de l'època.