dimarts, 22 de juliol del 2014

d'on i com arriba el cafè fins a la nostra tassa? Meravellosa animació amb tot el cicle de vida del cafè

Una absolutament meravellosa presentació sobre el cicle de vida del café desde que es planta en vivers fins que arriba a la nostra tassa. Per a fer-se una bona idea de les succesives etapes que ha de recorrer.
Especialment interessant m'ha semblat on explica que el processat de les 'cireres' de café es pot fer de manera tradicional amb un assecament sota la influència del sol o bé de forma industrial via maquinaria que en fa un processat i fermentació en humit.
Després arriba la neteja per saccejada, el torrat del mestre i la molta que variarà el tamany en funció del tipus de cafetera que hem de fer servir.

Aquesta delicia la vaig trobar via Salvador Sans de Cafés el Magnífico


Brought to you by:BizBrain.org | Open in a New Window