dilluns, 7 de juliol del 2014

de 'cerveza hasta en los huesos': pròtesis fabricades amb bagàs de cervesa

Fanàtics de la cervesa: el bagàs (bagazo) que és el subproducte sòlid obtingut en la fabricació de la cervesa té una nova aplicació sanitaria: fabricació de mòduls per a la regeneració òssia. Al tenir alts continguts en fosfor, calci, silici  i  magnèsi i un cop processat es pot  fer servir com a base per a afavorir el creixement i regeneració dels  òssos.

Tal com sona: 'cerveza hasta en los huesos'. Espectacular.